เทคนิคและวิธีการฝึกท่าสแนทช์ในกีฬายกน้ำหนักที่ควรศึกษา

การแข่งขันกีฬายกน้ำหนักในปัจจุบัน มีท่าที่บังคับใช้อยู่ทั้งหมด 2 ท่า คือ ท่าสแนทช์ (The snatch) และท่าคลีนแอนด์เจอร์ค (The clean and jerk)  ซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนรู้เทคนิคและวิธีการฝึกท่าสแนทช์กัน

1.วิธีการยืนหลังบาร์เบล เทคนิคของการยืนหลังบาร์เบลที่ถูกต้อง ดังนี้

  • ควรให้เท้าทั้งสองข้างสอดเข้าไปใต้ของบาร์เบล จนหน้าแข่งเกือบติดคาน
  • เมื่อนักกีฬาก้มลงจับคาน เพื่อที่จะยกบาร์เบลขึ้นนั้น หน้าแข้งจะต้องติดกับคานพอดี
  • หากหน้าแข้งห่างหรือไม่แตะกับคาน ให้ขยับเท้าเข้าชิดกับคาน
  • ระยะห่างของเท้าทั้งสองข้างควรอยู่ในระยะห่างที่พอดี ซึ่งจะอยู่ระหว่าง 15 – 25 เซนติเมตร
  • การวางเท้าทั้งสองต้องชี้ตรงไปข้างหน้า แล้วเบะปลายเท้าออกไปข้างๆ

2.วิธีการจับคาน

นักกีฬาควรจะจับคานในแบบ ฮุค (Hook) คือ วิธีการจับคานที่แน่นที่สุด โดยการคว่ำมือลงจับคาน โดยให้กำหัวแม่มือก่อนจากด้านใน และหลังจากนั้นให้นักกีฬากำนิ้วมือส่วนที่เหลืออีก 4 นิ้ว เข้ามาจากด้านนอก แล้วนำมากำรวมกับหัวแม่มือ โดยให้หัวแม่มืออยู่ในกำมือ

3.วิธีการเตรียมตัวที่จะยกบาร์เบล

เมื่อนักกีฬาอยู่หลังบาร์เบล และทำการย่อเข่าจับคานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในลักษณะนี้จะเรียกว่าอยู่ในท่า “เก็ตเช็ท” (Get set) โดยการผลิกข้อศอกออกข้าง แขนทั้งสองข้างเหยียดตรง เท้าทั้งสองข้างให้เหยียดพื้นให้เต็มฝ่าเท้าและให้หัวไหล่อยู่ด้านหน้าบาร์เบล

4.วิธีการยกบาร์เบล

4.1 จังหวะการยกบาร์เบลจากพื้นขึ้นมาถึงหัวเข่า ให้นักกีฬาใช้แรงส่งด้วยกำลังขาทั้งสองข้าง เงยหน้าขึ้นพอสมควร เหยียดแขนทั้งสองข้างให้ตรงตลอด หลังของนักกีฬาต้องตั้งตรง จากนั้นเริ่มยกบาร์เบลในแบบเนิบๆก่อน แล้วค่อยเพิ่มความเร็ว

4.2 จังหวะการยกบาร์เบลจากหัวเข่าขึ้นมาถึงเอว ให้นักกีฬายกบาร์เบลขึ้นต่อไป พร้อมกับยืดตัวให้ตรง แอ่นสะโพกไปด้านหน้า พร้อมเงยหน้าขึ้นให้สุด เขย่งปลายเท้า พร้อมยกไหล่ทั้งสองข้างขึ้นให้สุด แขนทั้งสองข้างยังเหยียดตรง

4.3 การยกบาร์เบลด้วยกำลังแขนพร้อมกับย่อตัวลงรับบาร์เบล ให้นักกีฬายกบาร์เบลขึ้นด้วยกำลังแขนที่มีอยู่ให้สุดแรง แยกเท้าออกด้านข้างพร้อมกับลดตัวลงมาเพื่อย่อเข่ารับน้ำหนัก พลิกข้อศอกทั้งสงข้างลงเมื่อบาร์เบลผ่านถึงหน้าอกและดันบาร์เบลขึ้นไปด้วยกำลังแขนที่มีอย่างสุดแรง เพื่อที่จะให้แขนได้เหยียดตรงขึ้นเหนือศีรษะ จากนั้นให้ผลิกข้อมือรับบาร์เบล พร้อมดันบาร์เบลขึ้นไปจนสุดแขนเหนือศีรษะและย่อเข่าลงรับน้ำหนัก

5.วิธีการทรงตัวและยืนขึ้นตรง

โดยค่อยๆยกสะโพกขึ้น ก่อนทำอย่างช้าๆ หายใจออก ซึ่งการหายใจออกจะทำให้ตัวของนักกีฬาเอนไปด้านหน้าเล็กน้อย กำบาร์เบลให้แน่นและเหยียดแขนให้ตรง เอนไปด้านหน้าเล็กน้อย เพื่อให้จุดถ่วงพอดี แนวบาร์เบล หัวไหล่ลำตัว และปลายเท้าจำขนานกันพอดี