กติกาในสนามแข่งขันกีฬาตะกร้อ

สำหรับกีฬาตะกร้อในสมัยก่อนเป็นกีฬาที่ยังไม่ใช้สนามที่เป็นหลักเป็นแหล่งในการแข่งขันแต่ในปัจจุบันนี้มีการวิวัฒนาการที่เปลี่ยนไปและระยะเวลาที่เปลี่ยนไปทำให้การแข่งขันกีฬาได้มีการพัฒนาในหลายๆด้านเกี่ยวกับการกีฬาชนิดนี้ทำให้เกิดสนามกีฬาก็เกิดขึ้นและก็มีกฎกติกาที่ใช้สำหรับในสนามการแข่งขันกีฬาตะกร้อเพิ่มเข้ามาซึ่งแน่นอนว่าจะช่วยทำให้การแข่งขันกีฬาตะกร้อนี้มี กฎเกณฑ์ในการแข่งขันกีฬาตะกร้อเพิ่มมากขึ้น

ด้วยกฎกติกาของสนามแข่งขันกีฬาตะกร้อก็จะมีการตั้งขึ้นมาแบบหลากหลายข้อโดยแต่ละข้อนั้นจะเป็นไปตามหลักความเป็นจริงของสนามที่ใช้ในการแข่งขันซึ่งก็จะเป็นกฎกติกาที่จะยึดถือสำหรับการแข่งขันตลอดมาด้วยกฎกติกาของสนามแข่งขันกีฬาตะกร้อก็จะมีด้วยกันดังนี้

  1. กฎกติการในพื้นของสนามที่จะมีความยาว 13.40 เมตรและก็จะต้องมีความกว้างอยู่ที่ 6.10 เมตรอีกทั้งยังต้องมีความสูงจากพื้นอีก 8 เมตรซึ่งในสนามจะต้องไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆบนสนามเลยและสนามจะต้องเป็นสนามปูนที่เป็นพื้นเรียบเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้สนามหญ้าหรือสนามทรายเพราะการใช้สนามหญ้าหรือสนามทรายในการแข่งขันนั้นอาจจะมีสิ่งกีดขวางสำหรับนักกีฬาทำให้การแข่งขันกีฬาอาจจะส่งผลให้ทีมเหล่านั้นแพ้หรือชนะก็ได้ดังนั้นกติกาของพื้นสนามจึงให้เป็นสนามปูนทั้งหมด
  2. สำหรับเส้นสนามเส้นสนามทุกเส้นจะต้องมีความกว้างไม่เกิน 4 เซนติเมตรและเส้นสนามทุกเส้นจะต้องห่างจากสิ่งกีดขวางประมาณ 3 เมตรโดยเส้นกลางจะมีความกว้าง 2 cm ซึ่งเส้นเหล่านี้จะเป็นตัวบ่งบอกตำแหน่งที่ดินของนักกีฬาทั้ง 3 คนรวยและเหล่านี้จะอยู่ตรงสนามและเส้นจะต้องเป็นสีขาวเท่านั้น
  3. เส้นเสี้ยววงกลม สำหรับมุมสนามแต่ละด้านจะมีเส้นตรงกลางให้จุดศูนย์กลางอยู่ที่กลางของเส้นทางตัดกับขอบด้านในโดยเฉพาะโดยเส้นข้างจะมีรัศมี 90 cm ให้ตีเส้นขนานความกว้าง 4 เซนติเมตรโดยนอกเขตรัศมี 90 เซนติเมตรจะมีเส้นวงกลมสำหรับเสิร์ฟมีรัศมี 30 cm วัดจากกรรมกรรมของสนามไปด้านหลัง 2.45 เมตรและทำการวัดจากขอบด้านนอกและด้านในสนามอีก 3.0 5 เมตรโดยมีเส้นขนาดกว้าง 4 เซนติเมตรซึ่งเส้นเหล่านี้เป็นเส้นที่ใช้ในการบ่งบอกการได้คะแนนหรือเสียคะแนนรวมไปถึงตำแหน่งที่ตั้งของผู้สืบว่าสมควรจะอยู่ตรงไหนของสนาม
  4. กฎข้อสุดท้ายคือสนามที่ใช้ในปัจจุบันนี้แตกต่างอย่างมากจากสมัยก่อนทั้งพื้นสนามที่จะต้องเป็นปูนและทั้งขอบสนามที่จะต้องเป็นเส้นสีขาวเพื่อ ทำให้รู้เป็นความคิดเดียวกันว่าเส้นกั้นขอบสนามน้ำเป็นเส้นสำหรับมองลูกออกเพราะฉะนั้นนักกีฬาทั้งหลายก็จะต้องทำการศึกษาเพื่อหาความรู้ในเรื่องของเกมกีฬาตะกร้อเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเองและทีมในการแข่งขันแต่ละครั้งด้วย