หลักการสำคัญของการตีลูกยันในกีฬาเทเบิลเทนนิส

            ในกีฬาเทเบิลเทนนิสนั้นจะต้องมีการตีลูกยันซึ่งการตีลูกยันคือการตีในจังหวะที่ลูกกระดอนขึ้นเป็นลักษณะการตีเกมการเล่นแบบ รับมากกว่ากันเล่นแบบรุกแต่ถ้าผู้รับลูกด้วยการยันมีความสามารถดี ก็จะใช้ประโยชน์จากการรับแบบยันโต้ตอบเป็นลักษณะการลุกก็ได้เพราะการตีลูกยันเป็นการตีลูกสั้นจึงโต้ตอบได้เร็วทำให้ฝ่ายตรงข้ามไม่ทันตั้งตัวเลยเสียจังหวะการตีได้วันนี้เราจึงมีความรู้ในเรื่องของหลักการสำคัญของการตีลูกยันในกีฬาเทเบิลเทนนิสไปดูกันเลยว่าเป็นอย่างไร

            สำหรับหลักการสำคัญของการตีลูกยันในกีฬาเทเบิลเทนนิสหลักแรกนั้นคือต้องใช้แรงของลูกที่มาจากการตีของฝ่ายตรงกันข้ามมาเป็นหลักในการรับลูกหรือยังลูกออกไปเมื่อยังส่งหน้าไม้ไปกระทบลูกแล้วลูกตีจะต้องสัมผัสได้ถึงแรงในการตีให้สัมผัสกับลูกที่จะตีออกไปคือถ้าลูกที่รับมีความเร็วและแรงก็ต้องผ่อนไม้เพื่อลดแรงที่จะตีออกไปจะทำให้ลูกที่ตีออกไปแล้วไม่กระดอนออกนอกโต๊ะถ้าลูกที่รับเหมามีความแรงน้อยก็ต้องส่งแรงยันหน้าไม้ให้มากขึ้น หลักต่อมาคือเราต้องทราบถึงลักษณะของการหมุนของลูกที่ฝ่ายตรงข้ามใช้ตีว่าหมุนลักษณะใดแล้วจึงตีลูกยันกลับได้ถูกต้องตามลักษณะการหมุนคือถ้าเป็นลูกหมุนขึ้นก็ต้องตียันโดยการคว่ำหรือปิดหน้าไม้ถ้าเป็นลูกหมุนข้างก็ต้องตีลูกยันโดยเลี้ยงหรือเบี่ยงหน้าไม้ไปด้านข้างตามลักษณะการหมุนของลูกที่มา ถ้าเป็นลูกที่ฝ่ายตรงกันข้ามปีมาเป็นลูกหมุนแบบผสมก็ต้องพิจารณาแล้วปรับหน้าไม้ตามลักษณะการหมุนของลูกตียันต์กลับไปและหลักสุดท้ายคือต้องเข้าใจระดับความสูงของลูกขนาดอีหน้าไม้กระทบลูกเริ่มจากจังหวัดที่ลูกกระทบพื้นแล้วลอยสูงขึ้นเป็นจังหวะการตีผึ้งระดับความสูงของลูกในขณะตีจะเป็นตัวกำหนดลักษณะความเร็วหรืออัตราเร่งของการตีลูกออกไปคือถ้าต้องการจะตีลูกยันกลับไปให้ได้ความเร็วก็ต้องตีลูกที่อยู่ระดับต่ำคือตีในขณะที่ลูกเริ่มกระดอนขึ้นไม่สูงมาก ถ้าต้องการให้ลูกที่ตีไปช้าก็ต้องผ่อน ไม้รอให้ลูกกระดอนอยู่ระดับสูงก่อนตียันออกไป

            อย่างไรก็ตาม วิธีปฏิบัติในการตีลูกอย่างนั้นเราต้องเริ่มจากท่าเตรียมแก้เท้าด้านตรงข้ามกับมือที่ถือไม้เข้าหาโต๊ะเงื้อไม้ ออกยาให้วงของแขนกว้างมากเกินไปด้านข้างคืออยู่แนวเดียวกับลำตัวสายตาจะต้องจับที่ลูกเมื่อลูกกระดอนขึ้นและต้องรีบเบี่ยงไม้เข้าปะทะลูกซึ่งมี 3 ลักษณะ คือถ้าเป็นลูกหมุนขึ้นให้คว่ำหน้าไม้ส่งแรงตามถ้าเป็นลูกหมุนกลับให้หงายหน้าไม้และถ้าเป็นลูกหมุนข้างให้เอียงหน้าไม้รับตามทิศทางที่ลูกวิ่งมานั่นเอง