การกำหนดบทลงโทษของผู้เล่นฝ่ายรุกและฝ่ายรับ ในกีฬาบาสเกตบอล

SBO Thai

บาสเกตบอลเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาและส่งเสริมกลไกการเคลื่อนไหวร่างกายไม่ว่าจะเป็นมือ เท้า สายตาให้เคลื่อนไหวได้อย่างถูกต้อง ทำให้ผู้เล่นได้ฝึกการตัดสินใจ รู้จักคิดแก้ปัญหา และมีสมาธิที่ดี   ผู้เล่นคนที่มีความสามมารถก็จะสร้างชื่อเสียงให้ตัวเอง และครอบครัวได้

  การกำหนดบทลงโทษเกิดขึ้นเมื่อผู้เล่นทำผิดกติกา ซึ่งอาจจะโดนปรับฟาล์ว หรือคะแนนก็จะตกเป็นของฝ่ายตรงข้ามทันที ซึ่งบทลงโทษของการเล่นกีฬาบาสเกตบอล มีดังนี้

  1. ถ้าเป็นการทำผิดระเบียบโดยผู้เล่นฝ่ายรุก จะไม่นับคะแนน และให้ฝ่ายตรงข้ามได้ส่งบอลเข้า

เล่นตามเส้นโยนโทษ เว้นแต่ว่ามีการกำหนดเป็นอย่างอื่นไว้ในกติกา

  1. ถ้าเป็นการทำผิดระเบียบโดยผู้เล่นฝ่ายรับ และจะให้คะแนนกับทีมฝ่ายรุก
    • ได้คะแนนนับ 1 คะแนน เมื่อได้ปล่อยลูกบอลจากการโยนโทษ
    • ได้คะแนนนับ 2 คะแนน เมื่อได้ปล่อยลูกบอลจากพื้นที่การยิงประตู 2 คะแนน
    • ได้คะแนนนับ 3 คะแนน เมื่อได้ปล่อยลูกบอลจากพื้นที่การยิงประตู 3 คะแนน และการให้คะแนนนับเป็นการเปรียบเสมือนว่าลูกบอลลงห่วงประตู แม้ว่าลูกบอลจะไม่ได้ลงห่วง ก็ตาม
  2. ถ้าเป็นการทำผิดระเบียบโดยผู้เล่นฝ่ายรับในระหว่างการโยนโทษในครั้งสุดท้ายหรือภายใน

ครั้งเดียว โดยจะให้ผู้เล่นฝ่ายรุกได้ 1 คะแนน และตามด้วยการขานเป็นฟาล์วต่อผู้เล่นฝ่ายรับคนนั้น

การทำผิดกติกาเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ โดยที่ผู้เล่นจะตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตาม ดังนั้น ผู้เล่นควรต้องศึกษาข้อมูลก่อนลงแข่งขัน และหมั่นฝึกซ้อมทุกครั้งเพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด